ORODHA YA MAKAMPUNI YANAYO JISHUGHULISHA NA BIASHARA YA UNUNUZI NA USAFIRISHAJI MWANI NJE YA NCHI HAPA ZANZIBAR

S/N

KAMPUNI

MUHUSIKA

ENEO LA AFISI

GHALA

SIMU

1.

C- WEED

Mr. Makame Salum

Kijitoupele

Kijitoupele

0777416030

2.

ZANEA

Mr. Hamad

Malindi

Saateni

0773061617

3.

ZANQUE

Mr. Arif

Vuga

Saateni

0777426167

4.

ZASCOL

Mr. Batashi

Vuga

Kibweni

0777749393

5.

BIRR

Mr. Hashim

Kidutani

———–

0773143474

6.

KAI  TRADING

Mr. Kai Idrisa

Makadara

———–

0777435250

7.

S.M.RASHID

Mr. Suleiman

Malindi

———–

0772010747

8.

ZANZIBAR SHELL

Mr. Salim

Kiembe samaki

———–

0773416184

9.

Zanzibar Ocean Mwani

Mr. Mohammed Hamid

Mombasa

———–

0777434088

10.

Mwani Shopping Center

Mr. Omar Haji Faki

Amani

———–

0777475952

11.

GIM

Mr. Hashim

Kidutani

———–

0773143474

12.

Zanzibar Coastal Seaweed

Mr. Sheha Ame Mnubi

Mlandege

————

0779098164

13.

A & Z Export

 

 

 

 

14.

Cape Marine Distributor Company

Mr. Fabian

Mbweni

————-

0772007850

15.

Maproud

 

 

 

 

16.

Kisiwa

 

 

 

 

17.

LEDO Biashara

 

 

 

 

18.

Tawakal